سشوار و حالت دهنده 700وات براون Braun

سشوار چرخشی براون خشک کننده و حالت دهنده موهای شما قابلیت چرخش به صورت دوطرف

قیمت : 1300000 ریال
تل موی هات بانز

تل موی هات بانز فرم دهی سریع موهای شما

قیمت : 120000 ریال